Stj. Av. Elif Hamzaçebi, İstanbul barosu üyesidir. Hukuk eğitimine Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başlamış, İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesinde ise eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitim almaya devam etmektedir.

Kurtuluş & Partners Law Firm bünyesinde özellikle fikri mülkiyet hukuku, marka hukuku, telif hakları, bilişim suçları, bilişim ve internet hukuku, gayrimenkul ve kentsel dönüşüm hukuku, inşaat hukuku, kira hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Yurt içi ve Yurt dışı olmak üzere Türkçe ve İngilizce sözleşme kontrolü, fikri mülkiyet ve bilişim hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi ile şirketler ve bireylere fikri hakların korunması, hususunda danışmanlık ve hukuki destek sağlamaktadır.

Elif Hamzaçebi aynı zamanda  Fikri Mülkiyet ve bilişim hukuku başta olmak üzere borçlar hukuku, idare hukuku, spor hukuku, internet hukuku, iş hukuku alanlarında birçok seminer ve eğitime katılmıştır.

Avukat Kadir Kurtuluş, İstanbul Barosunun üyesi ve  Kurtuluş & Partners Law Firm kurucu avukatıdır. Türk Patent Enstitüsü nezdinde 1545 sicil nolu Marka Vekili ve  Adalet Bakanlığı  298 sicil nolu arabulucusudur.

Mersin’de doğan Kadir Kurtuluş, aslen Rizeli’dir. Orta öğrenimini Mersin Toros Koleji ‘nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra eğitimine İngiltere devam etmiştir. Cambridge ‘de dil eğitimi almasının akabinde 2010 yılında İngiltere Trinity St. David Üniversitesinde MBA (Master of Business Administration) yapmıştır.

İngiltere’de yaşadığı yıllar boyunca yüksek öğreniminin yanı sıra İngiliz şirketlerinde avukat olarak çalışmaya devam etmiştir. İngiltere‘de faaliyet gösteren Türk-İngiliz Hukukçular Derneği ’nin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Başkanlığı görevini ifa etmiştir. Bunun yanı sıra, İngiltere‘de kurulmuş ve İngiltere’de faaliyet gösteren Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği’nin halen Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hukuk Danışmanlığı görevini yürütmektedir.  Yine Belçika’da kurulu olan Avrupa Barolar ve Hukuk Dernekleri Konseyi üyesidir. Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneğinin Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürmektedir.

Avukat Kadir Kurtuluş özellikle Gayrimenkul Hukuku, Fikri ve Sınaî Haklar, Bilişim Hukuku, Dijital Para gibi alanlarda uzmandır. Çeşitli ulusal dergi, gazete ve organlarda yazıları yayımlanmakta olup, ülke çapında tanınmış TV kanallarında yorumcu olarak programlara katılmaktadır. Ayrıca bir çok online ve offline mecralarda sunum ve görüşlerine yer verilmektedir.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan Lisanslı Melek Yatırımcı (Angel Investor) olan Kadir Kurtuluş,  almış olduğu Melek Yatırımcı Lisansı ile Melek Yatırımcı Ağı’na katılmış , çeşitli projelere yatırımlar sağlamış, mentorluk yapmıştır ve yeni nesil girişimcilik projelerini desteklemektedir.

Av. Meltem Akkaya, İstanbul barosu üyesidir. Hukuk Eğitimini İstanbul Üniversitesi Adalet M.YO ve İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesinde tamamlamıştır. Aynı Zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat fakültesi mezunudur.

Kurtuluş & Partners Law firm bünyesinde  özellikle Fikri mülkiyet hukuku, marka hukuku, telif hakları, bilişim suçları, bilişim hukuku ve internet hukuku üzerinde uzmanlaşmıştır. Yurt içi ve Yurtdışı olmak üzere Türkçe ve İngilizce  lisans anlaşmalarının düzenlenmesi, eser sözleşmeleri, film yapım, reklam ve oyunculuk sözleşmelerinin hazırlanması, fikri mülkiyet ve bilişim  hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi ile şirketler ve bireylere fikri hakların korunması hususunda danışmanlık vermektedir.

Meltem Akkaya aynı zamanda  Fikri Mülkiyet ve bilişim hukuku başta olmak üzere borçlar hukuku, anayasa hukuku, internet hukuku, iş hukuku alanlarında bir çok seminer ve eğitime katılmış olup,  Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği yönetim kurulu üyesidir.

Avukat Figen Şimşek İstanbul Barosu üyesidir.  2013 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ayrıca İstanbul Şehir Üniversitesi Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans programına devam etmektedir.

Kurtuluş & Partners Law Firm bünyesinde avukat olarak görevini sürdürmekte olan Figen Şimşek, özellikle gayrimenkul ve kentsel dönüşüm hukuku olmak üzere, inşaat hukuku, kira hukuku, iş hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan iş ve davaların takibi, Türkçe ve İngilizce olmak üzere alım satım sözleşmeleri, arsa payı/kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, çeşitli hizmet ve eser sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi, hukuki inceleme raporlarının hazırlanması (due diligence), güncel mevzuat takibinin yapılarak önleyici hukuk prensibi ilkesi gereğince müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmesi ve yasal süreçlerin takibi hususunda danışmanlık ve hukuki destek sağlamaktadır.

Figen Şimşek aynı zamanda başlıca Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku olmak üzere çok sayıda meslek içi eğitim ve seminerlere katılmıştır.

Serkan Abay, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe bölümü ve Anadolu üniversitesi işletme fakültesi işletme bölümü mezunudur.

Finans ve Muhasebe alanında uzmanlaşmak amacıyla öğrencilik döneminden itibaren sektörün önde gelen Yeminli Mali Müşavirlik firmalarından birinde çalışmaya başlamıştır. Daha sonra ise bir çok özel şirkette finans departmanlarında etkin rol alarak çeşitli projeler gerçekleştirmiştir.

Serkan ABAY ayrıca, finans, muhasebe ve ekonomi seminerleri ve eğitimlerine katılmıştır.

Esra Topal, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Eğitim hayatına Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Stratejik Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile devam etmiştir.
Satış ve Pazarlama alanında başladığı iş hayatında geleneksel ve dijital pazarlama kanallarında çalışmalar yapmıştır. Pazarlama ve dijital iletişim kanalları konusunda çeşitli seminer ve eğitimlere katılmıştır.
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda dijital pazarlama, sosyal medya ve strateji tarafında eğitimler vermektedir.
İş hayatına kurumsal iletişim yöneticisi olarak devam etmektedir.

Hilal Uçak, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 22 yıllık İş hayatında çeşitli özel şirketlerde Sekreterlik, Asistanlık, İdari İşler, Finans, Muhasebe, Stok, Raporlama ve Sevkiyat alanlarında görev almıştır.

Muhasebe alanında bir çok kurs ve sertifika programlarını takip ederek alanında uzmanlaşmıştır.

Halil COŞKUN iş hayatına bir reklam firmasında ofis asistanı olarak başlamıştır. Bu görevde 22 yıl devam edip sonrasında Bir yılı aşkın süredir Kurtulus&Partners’ta aynı görevi sürdürmektedir.

Bizimle İletişime Geçin