Av.Meltem Akkaya

//Av.Meltem Akkaya
Av.Meltem Akkaya2018-09-12T16:16:29+00:00
Meltem Akkaya
Meltem AkkayaAVUKAT

Avukat’ın yazıları

  • velinin-velayeti-altindaki-kucuk-adina-tasinmaz-alimi-ve-sinirli-ayni-hak-tesisi

VELİ’NİN VELAYETİ ALTINDAKİ KÜÇÜK ADINA TAŞINMAZ ALIMI, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ

Eylül 27th, 2017|VELİ’NİN VELAYETİ ALTINDAKİ KÜÇÜK ADINA TAŞINMAZ ALIMI, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ için yorumlar kapalı

Türk Medeni Kanunu Madde 342 - Ana ve baba, velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler. Vesayet makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler velayetteki temsilde de uygulanır. Madde 345 - Çocuk [...]

  • kullanicilarin-isim-belirtmeden-uye-olup-yorum-yapabildigi-sitelerde-yer-saglayicinin-sorumlulugu-yargitay-karari

Kullanıcıların isim belirtmeden üye olup yorum yapabildiği sitelerde yer sağlayıcının sorumluluğu

Eylül 20th, 2017|Kullanıcıların isim belirtmeden üye olup yorum yapabildiği sitelerde yer sağlayıcının sorumluluğu için yorumlar kapalı

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2013/18163 Karar: 2014/12640 Karar Tarihi: 30.09.2014 ÖZET: Dava, kişilik haklarının ihlaline dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamından davacı hakkında davalı şirketin sahibi olduğu sitede 2011 yılı şubat ayından itibaren [...]

  • kira-sozlesmelerinde-taraflarin-hak-ve-yukumlulukleri

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Eylül 13th, 2017|KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ   için yorumlar kapalı

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması şart değildir. Kiracı oturmaya başlamış ve [...]

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Eylül 6th, 2017|KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA için yorumlar kapalı

Mülkiyet hakkı, bir taşınır veya taşınmaz eşya üzerinde sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf hakkı sağlayan mutlak bir haktır. Bu hak, T.C Anayasası ile güvence altına alınmıştır. Anayasanın mülkiyet hakkını düzenleyen 35. Maddesinde, “Herkes mülkiyet hakkına [...]

  • guveni-kotuye-kullanma-sucunun-incelenmesi (1)

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( EMNİYETİ SUİSTİMAL ) SUÇUNUN İNCELENMESİ

Ağustos 30th, 2017|GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( EMNİYETİ SUİSTİMAL ) SUÇUNUN İNCELENMESİ için yorumlar kapalı

5237 Sayılı TCK Madde 155 – (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta [...]

  • MENFİ TESPİT DAVALARINDA ALACAKLININ TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ ŞARTLARI

MENFİ TESPİT DAVALARINDA ALACAKLININ TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ ŞARTLARI

Mayıs 8th, 2017|MENFİ TESPİT DAVALARINDA ALACAKLININ TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ ŞARTLARI için yorumlar kapalı

Borçlu, aslında borçlu olmadığı veya borçlu olmadığına inandığı bir borcu ödememek için, alacaklının takip yapmasını veya dava açmasını bekleyebilir. Bu durumda aleyhine başlatılan takibe itiraz edebilir. İtiraz üzerine takip duracağından, alacaklı bu itirazı bertaraf ettirmek [...]

  • COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI, HAKKIN KAPSAMI VE CEZAİ YAPTIRIMLAR

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI, HAKKIN KAPSAMI VE CEZAİ YAPTIRIMLAR

Mayıs 8th, 2017|COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI, HAKKIN KAPSAMI VE CEZAİ YAPTIRIMLAR için yorumlar kapalı

Coğrafi işaretler, bölgesel kalkınma bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu sebeple, coğrafi işaret koruması ekonomik anlamda bir hayli önemlidir ve birçok ülke, coğrafi işaretleri artık bağımsız bir fikri mülkiyet disiplini olarak yasal düzenlemeler ve/veya ikili [...]

  • TOKİ ŞERHİ VE UYGULAMASI

TOKİ ŞERHİ VE UYGULAMASI

Mayıs 5th, 2017|TOKİ ŞERHİ VE UYGULAMASI için yorumlar kapalı

TOKİ, yani Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu'na haiz, Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adı ile kurulmuştur. Kuruluş, [...]

  • ZAMAN DAMGASINI KİMLER, NE ŞEKİLDE KULLANABİLİR

ZAMAN DAMGASINI KİMLER, NE ŞEKİLDE KULLANABİLİR?

Mayıs 5th, 2017|ZAMAN DAMGASINI KİMLER, NE ŞEKİLDE KULLANABİLİR? için yorumlar kapalı

Zaman damgası, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda,  “Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı” olarak tanımlanmıştır. Zaman damgası, [...]

  • REPLİKA ÜRÜNLER HAKKINDA TELİF HAKLARI İHLALİ VE HAKSIZ REKABET

REPLİKA ÜRÜNLER HAKKINDA TELİF HAKLARI İHLALİ VE HAKSIZ REKABET

Mayıs 5th, 2017|REPLİKA ÜRÜNLER HAKKINDA TELİF HAKLARI İHLALİ VE HAKSIZ REKABET için yorumlar kapalı

Fikri mülkiyet genel olarak, bir eserin ya da tasarımın yaratıcısına, eserinden ya da tasarımından belli bir süreliğine ticari olarak münhasıran fayda sağlamasıyla korunmaktadır. Bu haklar, yalnızca hak sahibi tarafından kullanılmakla beraber, yine hak sahibi tarafından [...]