Av.Sevcan Yalçın

//Av.Sevcan Yalçın
Av.Sevcan Yalçın2017-10-10T11:50:38+00:00
Av.Sevcan Yalçın
Av.Sevcan YalçınAVUKAT

Avukat Sevcan Yalçın, İstanbul Barosu üyesidir. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Kurtuluş & Partners Law Firm bünyesinde avukat olarak görevini sürdürmekte olan Sevcan Yalçın, özellikle İcra ve İflas Hukuku, Faktoring Mevzuatı, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve Şirketler hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Bu bağlamda gerek bireysel gerekse firma düzeyinde alacakların tahsili için icra ve iflas takiplerinin yürütülmesi, iflas erteleme davalarının tesisi, menfi tespit ve istirdat davaları, itirazın iptali davaları, tasarrufun iptali davaları, konkordato işlemleri ve icra hukukundan kaynaklanan çeşitli iş ve davaların takibi, ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, tasfiyesi, icra ve iflas hukuku ile entegre olarak faktoring işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü, faktoring şirketlerinin gerek şirket içi gerekse şirket dışı 3. kişilerle yapılacak olan tüm sözleşmelerinin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması hususunda danışmanlık ve hukuki destek sağlamaktadır.

Sevcan Yalçın aynı zamanda başlıca İcra-İflas Hukuku ve Ticaret Hukuku olmak üzere çok sayıda meslek içi eğitim ve seminerlere katılmıştır.

Avukatın yazıları

  • VADE TARİHİ OLMAYAN GÖRÜNDÜĞÜNDE ÖDENECEK OLAN SENETLERİN HUKUKİ DURUMU VE TARAFLARA ETKİSİ

VADE TARİHİ OLMAYAN GÖRÜNDÜĞÜNDE ÖDENECEK OLAN SENETLERİN HUKUKİ DURUMU VE TARAFLARA ETKİSİ

Eylül 10th, 2017|VADE TARİHİ OLMAYAN GÖRÜNDÜĞÜNDE ÖDENECEK OLAN SENETLERİN HUKUKİ DURUMU VE TARAFLARA ETKİSİ için yorumlar kapalı

Bono,  bilindiği üzere borçlusu tarafından alacaklıya verilen ve belirli bir paranın belirli bir süre sonra ödeneceğini gösteren  belgedir.  Senetler vadeli olabileceği gibi kimi zaman vade konulmadan da verilebilmektedir. Öncelikle senetlerin geçerlilik koşullarına değinip sonra vadesi [...]

  • ŞİRKETLER ARASI ORGANİK BAĞIN TESPİTİ VE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ

ŞİRKETLER ARASI ORGANİK BAĞIN TESPİTİ VE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ

Eylül 6th, 2017|ŞİRKETLER ARASI ORGANİK BAĞIN TESPİTİ VE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ için yorumlar kapalı

Günümüzde yaygın olarak işverenler mevcut  şirketlerini ticaret sicil kaydından sildirmeseler bile faal olarak kullanmamakta ve  aynı veya değişik yerlerde değişik isimler adı altında başka şirketler kurarak faaliyetlerine devam ettirebilmektedirler.  Bu durum çoğunlukla  şirketlerden alacağı olan [...]

  • 6728 SAYILI ÇEK YASASI İLE ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6728 SAYILI ÇEK YASASI İLE ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Haziran 9th, 2017|6728 SAYILI ÇEK YASASI İLE ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER için yorumlar kapalı

31/1/2012 tarihinde kabul edilen 6273 sayılı kanun ile 5491 sayılı Çek Kanunu’nda düzenlenen karşılıksız çek keşide etme suçu kaldırılmış, karşılıksız çek keşide etmek için idari bir yaptırım olan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı [...]

  • Faktoring Kurumunun Mevcut Finansal Sisteme Katkıları ve Genel Bankalar ile Karşılaştırılması

Faktoring Kurumunun Mevcut Finansal Sisteme Katkıları ve Genel Bankalar ile Karşılaştırılması

Mayıs 18th, 2017|Faktoring Kurumunun Mevcut Finansal Sisteme Katkıları ve Genel Bankalar ile Karşılaştırılması için yorumlar kapalı

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak garanti, alacak ve tahsilat yönetimi, finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu komple bir finansman yöntemidir. A- Faktoring [...]