Av.Figen Şimşek

//Av.Figen Şimşek
Av.Figen Şimşek2017-10-10T11:47:50+00:00
Figen Şimşek
Figen ŞimşekAVUKAT

Avukatın yazıları

İmar barışından kimler faydalanabilir?

Temmuz 2nd, 2018|İmar barışından kimler faydalanabilir? için yorumlar kapalı

Avukat Kadir Kurtuluş ile Avukat Figen Şimşek, Emlakkulisi.com okurları için kamuoyunda imar barışı olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi hakkında yazı kaleme aldı. İşte yazının detayları... Ülkemizde imara ve ruhsata aykırı yapılardan kaynaklanan sorunlar uzun yıllardır [...]

AYM’DEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ İPTAL KARARI

Haziran 27th, 2018|AYM’DEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ İPTAL KARARI için yorumlar kapalı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 35. Maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı, kişiye, maliki olduğu şey üzerinde, hukuk düzeni içerisinde, dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkı vermektedir. Mülkiyet hakkı sınırsız bir hak olarak düzenlenmemiş, bu hakkın kamu yararı [...]

Dikkat! Müteahhit evinizi ipotek ettirebilir

Haziran 27th, 2018|Dikkat! Müteahhit evinizi ipotek ettirebilir için yorumlar kapalı

Bilindiği üzere ülkemizde inşaat sektörü hayli hareketli. Özellikle kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda inşaat firması ortaya çıktı. Bu firmaların kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile üstlendikleri inşaatları [...]

  • KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVALARI

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVALARI

Ekim 10th, 2017|KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVALARI için yorumlar kapalı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda “Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin dava yolu ile feshi” başlığı altında kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle, “gereksinim, yeniden inşa ve imar” kenar başlığı altında ihtiyaç nedeniyle tahliye davaları düzenlenmiştir. Bu [...]

  • 2B ARAZİLERİNİN SATIŞINDA BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

2B ARAZİLERİNİN SATIŞINDA BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

Ekim 3rd, 2017|2B ARAZİLERİNİN SATIŞINDA BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI için yorumlar kapalı

Kamuoyunda "2B" olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 07.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile 6 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin 22.09.2017 tarihli ve 2017/10842 sayılı [...]

  • KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI VE 6745 SAYILI KANUN’UN GETİRDİKLERİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI VE 6745 SAYILI KANUN’UN GETİRDİKLERİ

Eylül 6th, 2017|KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI VE 6745 SAYILI KANUN’UN GETİRDİKLERİ için yorumlar kapalı

Mülkiyet hakkı, kişiye, maliki olduğu şey üzerinde hukuk düzeni içerisinde dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkı vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 35. Maddesinde ise herkesin mülkiyet hakkı anayasal güvence altına alınmış olup, bu hakkın ancak kamu yararı [...]

İşçinin Hatırlatıldığı Halde Görevini Yapmaması

Temmuz 22nd, 2017|İşçinin Hatırlatıldığı Halde Görevini Yapmaması için yorumlar kapalı

İşçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmamakta ısrar etmesi, işverene iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı veren hallerdendir. Bu durum, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunun 25. maddesinin 2. fıkrası h [...]

  • Kentsel Dönüşüm ve Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları

Kentsel Dönüşüm ve Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları

Haziran 19th, 2017|Kentsel Dönüşüm ve Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları için yorumlar kapalı

Kentsel Dönüşüm ve Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre dönüştürülecek yapılarla ilgili karar alınması için maliklerin 2/3 çoğunluğu yeterlidir. 2/3 çoğunluğun [...]

  • AYMDEN PEMBELİK BARAJI KARARI MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ

AYM’DEN PEMBELİK BARAJI KARARI: MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ

Mayıs 8th, 2017|AYM’DEN PEMBELİK BARAJI KARARI: MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ için yorumlar kapalı

AYM’DEN PEMBELİK BARAJI KARARI: MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ Anayasa Mahkemesi 2015/17451 Başvuru numaralı ve 16.02.2017 tarihli kararıyla, Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi nedeniyle acele kamulaştırmaya yetki tanıyan Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesinin durdurulması kararı dikkate [...]

  • 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA

Mayıs 4th, 2017|4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA için yorumlar kapalı

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA  Çalışma Süresi ve Fazla Çalışma  Çalışma süresi 4857 Sayılı İş Kanununun 63. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu hüküm nisbi [...]