Haberler & Makaleler

/Haberler & Makaleler
Haberler & Makaleler 2017-05-12T18:04:21+00:00

TOKİ ŞERHİ VE UYGULAMASI

TOKİ, yani Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu'na haiz, Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adı ile kurulmuştur. Kuruluş, ülkemizde sıklıkla gerçekleşen depremler ve bunun sonucunda ortaya çıkan depreme dayanıklı konut yetersizliği, köylerden büyük şehirlere göçün sonucu hızla ilerleyen gecekondulaşma, sosyal devlet ilkesi gereği devletin sağlıklı ve kamuya ait konut yapma ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla kurulmuş ve faaliyetlerini bu yönde devam ettirmiştir. 2985 numaralı Toplu Konut Kanunu, TOKİ’nin görev [...]

ZAMAN DAMGASINI KİMLER, NE ŞEKİLDE KULLANABİLİR?

Zaman damgası, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda,  “Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı” olarak tanımlanmıştır. Zaman damgası, elektronik ortamda hazırlanan bir verinin, belli tarihte, belli bir şekilde ve belli bir bütünlükte var olduğunun ispatlanması için kullanılır. Günümüzde, bir çok işlemin elektronik ortamda yapıldığı ve e- ticaret, e- devlet gibi uygulamaların yüksek ölçüde yaygınlaştığı düşünülürse, nasıl resmi kurumlarda ıslak imzalı bazı fiziki belgelerin saklanması zorunluluğu varsa, elektronik ortamda [...]

REPLİKA ÜRÜNLER HAKKINDA TELİF HAKLARI İHLALİ VE HAKSIZ REKABET

Fikri mülkiyet genel olarak, bir eserin ya da tasarımın yaratıcısına, eserinden ya da tasarımından belli bir süreliğine ticari olarak münhasıran fayda sağlamasıyla korunmaktadır. Bu haklar, yalnızca hak sahibi tarafından kullanılmakla beraber, yine hak sahibi tarafından lisanslanabilir, devredilebilir ya da başka şekilde tasarruf edilebilir. Fikri mülkiyet türleri çok çeşitlidir  ve her birinin korunma şekli farklıdır. Müzik, sinema, resim gibi edebi ve sanatsal eserlerle yazılımlar telif hakları ile, teknik ve bilimsel buluşlar patent ile,  renk veya şekil gibi bir ürünü diğerinden ayırmaya yönelik özellikler marka haklarıyla korunmaktadır. [...]

By | Mayıs 5th, 2017|Categories: Fikri Mülkiyet Hukuku, meltem cinköse|Tags: , , , , , , , , , |REPLİKA ÜRÜNLER HAKKINDA TELİF HAKLARI İHLALİ VE HAKSIZ REKABET için yorumlar kapalı

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA  Çalışma Süresi ve Fazla Çalışma  Çalışma süresi 4857 Sayılı İş Kanununun 63. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu hüküm nisbi emredici nitelikte olduğundan taraflarca anlaşılması halinde işçi lehine olacak şekilde düzenlenebilecektir. Ancak taraflarca karşılaştırılsa dahi, yasal sınırın üzerinde olacak şekilde düzenlenmesi geçerli değildir. Tarafların anlaşması ile bu süre çalışılan günlere, günlük 11 saati geçmeyecek şekilde dağıtılabilir. Fazla çalışma ise, Kanunun 41. Maddesinde “haftalık 45 saati aşan çalışmalar” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı [...]

By | Mayıs 4th, 2017|Categories: figen şimşek|Tags: , , , , , , , , , , |4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA için yorumlar kapalı

Konut Kredisine Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler

TGRT Haberde Özlem Palanın sunduğu Benim Evim programının konuğu olan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş; Konut kredisine başvurmadan önce yapılması gerekenleri, dikkat edilmesi gerekenleri ve alınan konutun tapuda gösterilecek olan bedelin hangi değer üzerinden olduğunu detaylı bir şekilde açıkladı.

By | Mayıs 4th, 2017|Categories: Gayrimenkul Hukuku, Haberler, Videolar|Tags: , , , , |Konut Kredisine Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler için yorumlar kapalı

Emlak Konut kampanyası – Avukat Kadir Kurtuluş

TGRT Haber Özlem Pala'nın Canlı yayın konuğu Avukat Kadir Kurtuluş ; Konutta büyük kampanya, 10 yıl ve 20 yıl kredi faizleri, konut alırken dikkat edilmesi gerekenler, kiracı ve kiralayan hakları konuları anlatıldı.

By | Mayıs 4th, 2017|Categories: Gayrimenkul Hukuku, Haberler, Videolar|Tags: , , , , , |Emlak Konut kampanyası – Avukat Kadir Kurtuluş için yorumlar kapalı

İmar Kanunu

İmar Kanunu KANUN NO: 3194 Kabul Tarihi: 03.05.1985 RGT: 09.05.1985 RG NO: 18749 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç: (YÜR. TAR.: 09.11.1985) Madde 1 - Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam: (YÜR. TAR.: 09.11.1985) Madde 2 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. Genel esas: (YÜR. TAR.: 09.11.1985) Madde 3 - Herhangi bir saha, [...]

By | Mayıs 3rd, 2017|Categories: Gayrimenkul Hukuku, Kanun|Tags: , , , |İmar Kanunu için yorumlar kapalı

Türk Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu (YÜR. TAR.: 01.07.2012) KANUN NO: 6098 Kabul Tarihi: 11.01.2011 RGT: 04.02.2011 RG NO: 27836 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak MADDE 1 - Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. 2. İkinci derecedeki noktalar MADDE 2 - Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. İkinci derecedeki noktalarda [...]

By | Mayıs 3rd, 2017|Categories: İcra İflas ve Şirketler Hukuku, Kanun|Tags: , , , |Türk Borçlar Kanunu için yorumlar kapalı

Noterlerin yeni uygulamasını Av. Kadir Kurtuluş açıklıyor!

Elektronik ortamda tespit başlıyor Elektronik Ortamda Tespit uygulaması ile artık internet ortamındaki her türlü veri elektronik olarak tespit edilebilecek. Aynı zamanda bilgisayar, cep telefonu ya da tablet bilgisayar gibi her türlü donanımdaki verilerin de tespiti mümkün olacak. Sosyal medya paylaşımları noterlerce tespit edilebilecek Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ve yazışmaların son günlerde çok gündemde olduğunu, bu tip ihtilaflarda delile ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Tutar, “Birisi sosyal medyada sizin hakkınızda bir paylaşımda bulunmuş, dava açacaksınız. Bunun için delil olarak noter tespit [...]

By | Nisan 27th, 2017|Categories: Bilişim Hukuku, Haberler, Videolar|Tags: , , , |Noterlerin yeni uygulamasını Av. Kadir Kurtuluş açıklıyor! için yorumlar kapalı

Kiracı ve Ev Sahipleri Garanti Altına Alınıyor

HAK KAYBI YAŞANMAYACAK Avukat Kadir Kurtuluş, Kirada Garanti Sistemi ile kiracı ve ev sahibi arasındaki tüm anlaşmazlık yaratabilecek alışverişlerin ortadan kalktığını belirtti. Tüm sürecin profesyonel şirketlere teslim edildiğini ve bu sayede tüm risklerin ev sahibi ve kiracı yönünden ortadan kalktığını anlatan Kadir Kurtuluş, bu sistem ile ev sahibi – kiracı ilişkilerinin uzman gayrimenkul danışmanları, hukukçular ve finansçılar barındıran aracı şirketlerin kontrolünde olacağını belirtti ve şöyle dedi: “Gayrimenkullerin doğru değerlendirilmesi ve maksimum fayda elde edilmesi sağlanacaktır. Hukuki bilgi eksikliği nedeniyle kiracı ve ev sahibi yönünden oluşabilecek [...]

By | Nisan 27th, 2017|Categories: Gayrimenkul Hukuku, Haberler|Tags: , , , |Kiracı ve Ev Sahipleri Garanti Altına Alınıyor için yorumlar kapalı

Vekaletname ile Ev Arsa Alırken Dikkat, Tapu Takas – TGRT Haber

Problemlerin en sık karşılaşıldığı satışlardan biri de vekaletname ile satışlardır. Avukat Kadir Kurtuluş ’a vekaletname ile yapılan gayrimenkul satışlarında dikkat edilmesi gereken hususları sorduk. Gayrimenkulun alım satımında alım satım işlemlerinin güvence altında sürdürülmesi hem alıcı hem de satıcı için muhakkak çok önemli bir husustur. Alım satım sırasında karşılıklı mağduriyetlerin yaşanmaması için özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Bunlardan biri de problemlerin en sık karşılaşıldığı vekaletname ile satışlardır. Avukat Kadir Kurtuluş’a VEKALETNAME İLE YAPILAN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR’ı [...]

By | Nisan 26th, 2017|Categories: Gayrimenkul Hukuku, Haberler|Tags: , , , |Vekaletname ile Ev Arsa Alırken Dikkat, Tapu Takas – TGRT Haber için yorumlar kapalı

Forbes Avukat Kadir Kurtuluş “Yeni Trend; Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF)”

Gelişen ve teknolojiden daha çok faydalanan bu yeni dünyada sermayenin dolaşım alanı genişledikçe finansal yenilik ihtiyacı artmaktadır. Yatırımcılar enflasyon ve faiz oranlarındaki dalgalanma riskinden kaçınmak ve daha yüksek gelirler elde edebilmek için alternatif yatırım araçlarına gerek duyuyorlar. Bilindiği gibi bizler garantili yatırım araçlarını sevdiğimiz için gayrimenkul gibi değer dalgalanmasının az olduğu yatırım araçlarını seçeriz. Ancak bir yandan da likiditesi yüksek,daha hızlı ve büyük hacimlerde işlem gören menkul kıymetlere de ilgimiz var. İşte tam bu noktada paranın patronu “finans sektörü” ile “gayrimenkul sektörünün” kesiştiğini ve ortaya [...]

By | Nisan 26th, 2017|Categories: Gayrimenkul Hukuku, Haberler|Tags: , , , , , |Forbes Avukat Kadir Kurtuluş “Yeni Trend; Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF)” için yorumlar kapalı

Melek yatırımcıların gayrimenkul sektörüne ne gibi katkıları olabilir?

Melek yatırımcılık aynı zamanda tüm sağduyulu iş adamlarının zekasını, başarısını, iş bağlantılarını ve kazancını paylaşıp, paylaşımdan gelen artı kazancın yanı sıra bir eser yaratmanın hazzını yaşamasını sağlayacak etik bir yöntem.

By | Nisan 26th, 2017|Categories: Gayrimenkul Hukuku, Haberler|Tags: , , , , |Melek yatırımcıların gayrimenkul sektörüne ne gibi katkıları olabilir? için yorumlar kapalı

Gayrimenkulünüzün değeri artarsa vergi ödeyeceksiniz

Rant vergisinin, sektörü ve yatırımcı kararlarını nasıl etkileyeceği konusu kanunun yürürlüğe girip uygulamadaki işlerliğinin ne şekilde olacağı ile yakından ilişkili.

By | Nisan 26th, 2017|Categories: Gayrimenkul Hukuku, Haberler|Tags: , , , |Gayrimenkulünüzün değeri artarsa vergi ödeyeceksiniz için yorumlar kapalı

Küçük Prens ve Telif Hakları

Bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasını anlattığı Küçük Prens yine çok konuşulmakta. Avukat Kadir Kurtuluş konuyu Fikri Mülkiyet Hukuku esasınca şu şekilde değerlendirdi. Aslında birer "çocuk" kitabı olarak yazılmış olsalar da "Alice Harikalar Diyarında", "Sineklerin Tanrısı" ve nihayet "Küçük Prens", "yaşsız" insanlara hitap eden ve pek çok felsefi sorunun irdelenmesinde referans olarak alınan eserler haline gelmişlerdir. Bu eserler arasında son zamanlarda gündemi tamamen meşgul eden eser ise elbette ki "Küçük Prens"tir. Bunun ardında ise eserin Fransız yazarı Antoine de Saint-Exupéry'nin ölümünün üzerinden yetmiş yıl geçmesi yatmaktadır. [...]

By | Nisan 26th, 2017|Categories: Fikri Mülkiyet Hukuku, Haberler|Tags: , , , , , |Küçük Prens ve Telif Hakları için yorumlar kapalı

Geçmiş Yazılarımız