Haberler & Makaleler

/Haberler & Makaleler
Haberler & Makaleler 2017-05-12T18:04:21+00:00

3402 Sayılı Kadastro Kanunu

Kadastro Kanunu (YÜR. TAR.: 09.10.1987) KANUN NO: 3402 Kabul Tarihi: 21.06.1987 RGT: 09.07.1987 RG NO: 19512 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel İlke Amaç: Madde 1 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 03.03.2005 RG NO: 25744 KANUN NO: 5304/1) (KOD 1) Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekansal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır. İKİNCİ BÖLÜM: Kadastro Çalışmaları Kadastro Bölgelerinin [...]

By | Mayıs 29th, 2017|Categories: Kanun|Tags: , , |3402 Sayılı Kadastro Kanunu için yorumlar kapalı

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

Sınai Mülkiyet Kanunu Kanun No. 6769 Kabul Tarihi: 22/12/2016 RGT: 10.01.2017 RG NO: 29944 BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. (2) Bu Kanun; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki [...]

By | Mayıs 29th, 2017|Categories: Kanun|Tags: , , , , , , , , , |6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu için yorumlar kapalı

Gayrimenkulleriniz artık menkul bir kıymet!

Avukat Kadir Kurtuluş; gayrimenkulün yurt dışındaki piyasalarda inşaat sektörünün altında değil de finans sektörünün altında değerlendirildiğini tüm gelişmiş ekonomilerde doğru ve sağlıklı konumlandırmanın bu şekilde olduğunu söyledi.   Ekonominin son trendi Gayrimenkul Yatırım Fonları ile ilgili Avukat Kadir Kurtuluş ile bir röportaj yaptık. Kendisi Gayrimenkulun yurt dışındaki piyasalarda inşaat sektörünün altında değil de finans sektörünün altında değerlendirildiğini tüm gelişmiş ekonomilerde doğru ve sağlıklı konumlandırmanın bu şekilde olduğunu söyledi. Ve artık Türkiye’nin de gayrimenkulu inşaat sektörünün değil de finansın altında ele alması gerektiğini belirtti. Tam bu noktada [...]

Kentsel dönüşümle yıkılacak evin kiracısı olmanın hukuki boyutu nedir?

Kentsel dönüşüm alanlarında hep arsa sahiplerini, müteahhitleri, bunların arasında nasıl kat irtifakları kurulabileceğini, arsaların imar durumunu, yüklenicilerin hukuki sorumluluklarını konuştuk. Avukat Kadir Kurtuluş detayları anlattı.. Kentsel dönüşüm alanlarında hep arsa sahiplerini, müteahhitleri, bunların arasında nasıl kat irtifakları kurulabileceğini, arsaların imar durumunu, yüklenicilerin hukuki sorumluluklarını konuştuk. Ancak bir de hiç konuşulmayan bir konu var. Kentsel dönüşüm alanlarındaki mevcut kiracılar ve bu alanlarda bilerek ya da bilmeyerek ev kiralayan yeni kiracılar. Avukat Kadir Kurtuluş’a kentsel dönüşümde kiracı olmayı sorduk. Kurtuluş : Devlet kentsel dönüşüm bölgelerindeki riskli yapı [...]

By | Mayıs 29th, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , |Kentsel dönüşümle yıkılacak evin kiracısı olmanın hukuki boyutu nedir? için yorumlar kapalı

Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunlukla Hakkın Kötüye Kullanımı

“Kentsel Dönüşümde 2/3 çoğunluk gasp aracı değildir” başlıklı yazımızda Kentsel Dönüşüm mevzuatına ilişkin yasa ve yönetmeliklerde yer alan 2/3 kuralının, hakkın kötüye kullanımına varacak şekilde bir gasp aracı halini almaya başladığından bahsetmiş, bu durumda tazminat sorumluluğunun gündeme gelebileceğini, bu yüzden çoğunluğa katılmayan maliklerin ihtar çekerek durum tespiti yapmalarını tavsiye etmiştik. Bu yazımızda da Kentsel Dönüşüm sürecinin uzamasına sebep olan sorunlardan bahsetmeye devam edecek ve maliklerin başvurabilecekleri hukuki yollar hakkında bilgi vereceğiz. Kentsel Dönüşüm Rant Aracı Değildir Kentsel dönüşüm, özellikle deprem riski taşıyan ve çürük yapılar [...]

Anagayrimenkulün ortak alanlarında yapılacak değişiklikler!

Avukat Kadir Kurtuluş açıklıyor : ‘’ Kat Mülkiyeti Kanunu Esasınca Konutlarınızda Tadilat, Bakım veya Onarım Yapmak İstediğinizde Hangi İdari Prosedürü izlemeniz Gerekmektedir? Hangi Durumlarda Belediye Onayına İhtiyaç Vardır? Avukat Kadir Kurtuluş açıklıyor : ‘’ Kat Mülkiyeti Kanunu Esasınca Konutlarınızda Tadilat, Bakım veya Onarım Yapmak İstediğinizde Hangi İdari Prosedürü izlemeniz Gerekmektedir? Hangi Durumlarda Belediye Onayına İhtiyaç Vardır? Eğer Usule Uygun Olmayan Bir Uygulama Varsa  Muhtemel Davalar Ve Sonuçları Neler Olabilir?’’ Kat Mülkiyeti Kanunu Esasınca; Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle beraber dairelerde yapılacak tadilatlar konusunda bazı yeni [...]

Mesken olan bağımsız bölümün işyeri olarak değiştirilmesi!

Bağımsız bölümün niteliğinin meskenden işyerine ya da niteliği işyeri olan bir bağımsız bölümün konuta çevrilebilmesi için bir takım izinler gerekmektedir. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş konuyla ilgili detayları anlatıyor: Bölgenin gelişimi hesaplanmadan yapılmış olan binalarda genellikle bütün bağımsız bölümler mesken olarak tapuya tescil edilir. Zamanla bölgedeki nüfus artışı ve bölgenin gelişimi üzerine bölgede işyeri talebinin artması sonucu burada yer alan meskenlerin işyerine dönüştürülmek istenmektedir. Bağımsız bölümün niteliğinin meskenden işyerine ya da niteliği işyeri olan bir bağımsız bölümün konuta çevrilebilmesi için bir takım izinler gerekmektedir. [...]

Mekansal Strateji Planı nedir?

Türkiyede özellikle bazı büyük illerde giderek artan Kentsel Dönüşüm alanları ve uygulamaları hayatımıza bazı yeni kavramlar kazandırdı. Bunlardan biri de Mekansal Strateji Planı... Avukat Kadir Kurtuluş Mekansal Strateji Planı'ndan bahsetti... Türkiyede özellikle bazı büyük illerde giderek artan Kentsel Dönüşüm alanları ve uygulamaları hayatımıza bazı yeni kavramlar kazandırdı. Bunlardan biri de MEKANSAL STRATEJİ PLANI. Peki Mekansal Strateji planı nedir ve nasıl uygulanır. Avukat Kadir Kurtuluş Emlakkulisi.com için anlatıyor: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca MEKANSAL STRATEJİ PLANI; Ülke kalkınma politikaları, bölgesel gelişme stratejileri ile bölge plan kararlarının mekânsal [...]

İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları hangi mahkemelerde görülür?  

Gayrimenkule ilişkin önemli konulardan birinin de ortaklık durumu olduğunu daha önce belirtmiştik. Şimdi de İzale – i şuyu davaları hangi mahkemelerde açılır, dava süreci nasıl ilerler, Avukat Kadir Kurtuluş’a sorduk.   Gayrimenkule ilişkin önemli konulardan birinin de ortaklık durumu olduğunu daha önce belirtmiş ve bu davalar hakkında Avukat Kadir Kurtuluş’un genel değerlendirmelerine yer vermiştik. Şimdi de İzale – i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları hangi mahkemelerde açılır, dava süreci nasıl ilerler, Avukat Kadir Kurtuluş’ a sorduk. Kurtuluş: İzale – i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları paydaşlardan birinin [...]

By | Mayıs 25th, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , , , |İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları hangi mahkemelerde görülür?   için yorumlar kapalı

Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu (YÜR. TAR.: 01.01.2002) KANUN NO: 4721 Kabul Tarihi: 22.11.2001 RGT: 08.12.2001 RG NO: 24607 BAŞLANGIÇ A. Hukukun uygulanması ve kaynakları Madde 1 - Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hakim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır. B. Hukuki ilişkilerin kapsamı I. Dürüst davranma Madde 2 - Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını [...]

By | Mayıs 24th, 2017|Categories: Kanun|Tags: , , |Türk Medeni Kanunu için yorumlar kapalı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu KANUN NO: 2863 Kabul Tarihi: 21.07.1983 RGT: 23.07.1983 RG NO: 18113 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir. Kapsam: Madde 2 - Bu Kanun; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hususları ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzelkişilerin görev [...]

By | Mayıs 24th, 2017|Categories: Kanun|Tags: , , , |Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu için yorumlar kapalı

Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu KANUN NO: 6279 Kabul Tarihi: 22.02.2012 RGT: 29.02.2012 RG NO: 28219 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin basılmış veya çoğaltılmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca yurt dışında basılan veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerinin etkin, sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde toplanması, gelecek kuşaklara aktarılması, elverişli ortamlarda saklanması, korunması, düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasına [...]

By | Mayıs 24th, 2017|Categories: Kanun|Tags: , , , , , |Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu için yorumlar kapalı

Konut satışlarında net ve brüt metrekare farkına dikkat!

Daha önce bir çok kez ev alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değinmiştik. Bunlardan birisi de net-brüt metrekare farkı. Avukat Kadir Kurtuluş konut satışlarında dikkat edilmesi gereken net-brüt metrekare kavramının hukuktaki yerini açıklıyor... Daha önce bir çok kez ev alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değinmiştik. Bunlardan birisi de net-brüt metrekare farkı. Avukat Kadir Kurtuluş konut satışlarında dikkat edilmesi gereken net-brüt metrekare kavramının hukuktaki yerini açıklıyor: ‘’Konut satışları sırasında mağduriyetlerin önlenmesi, tüketicilerin korunması, sektöre güvenin artması, yapımı süren ve yapımı tamamlanmış olan inşaatlarda proje üzerinden yapılan alım-satım [...]

By | Mayıs 23rd, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , |Konut satışlarında net ve brüt metrekare farkına dikkat! için yorumlar kapalı

Sukuk Uygulama Alanları / Sukuk’un gayrimenkul sektörüne etkisi!

Tasarruf sahiplerinin birikimlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla yeni finansal kavramlar gelişmiştir. Bunlardan birisi de Sukuk. Sukuk nedir? Gayrimenkul sektörüne etkisi ve uygulama alanlarını Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş anlatıyor.. Bilindiği üzere İslamiyette faiz yasaktır. Gelişen ekonomilerle birlikte İslami şartlara özen gösteren tasarruf sahiplerinin birikimlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla yeni finansal kavramlar da gelişmiştir. Bunlardan birisi de Sukuk. Sukuk nedir? Gayrimenkul sektörüne etkisi ve uygulama alanlarını Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş anlatıyor: ‘’Sukuk Arapça kökenli bir kelime olmakla birlikte karşıladığı anlam kısaca faizsiz bonodur. "Finansal sertifika" [...]

By | Mayıs 23rd, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , , |Sukuk Uygulama Alanları / Sukuk’un gayrimenkul sektörüne etkisi! için yorumlar kapalı

Kentsel dönüşüm mevzuatındaki yenilikler, Gayrimenkul borsası kuruyor, Gayrimenkul sertifikası, Gayrimenkulde blockchain teknolojisi kullanımı – Kadir Kurtuluş

20.05.2017 TGRT Haber Özlem Pala'nın Canlı yayın konuğu Avukat Kadir Kurtuluş, Programda; kentsel dönüşümde 2/3 çoğunluk gasp aracı değildir, kentsel dönüşüm mevzuatındaki yenilikler, planlı alanlar tip imar yönetmeliği, islam birliği gayrimenkul borsası kuruyor, gayrimenkul sertifikası, gayrimenkulde blockchain teknolojisi kullanımı, kentsel dönüşüm vatandaş soru ve cevapları konuları konuşuldu.  

By | Mayıs 23rd, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş, Videolar|Tags: , , , , , , , , , , |Kentsel dönüşüm mevzuatındaki yenilikler, Gayrimenkul borsası kuruyor, Gayrimenkul sertifikası, Gayrimenkulde blockchain teknolojisi kullanımı – Kadir Kurtuluş için yorumlar kapalı

Geçmiş Yazılarımız