Haberler & Makaleler

/Haberler & Makaleler
Haberler & Makaleler 2017-08-25T14:27:14+00:00

İpotekte derece ve sıralamanın işleyişi !

Doğmuş ya da ileride doğabilecek bir borca karşılık taşınmaz bir malın teminat gösterilmesi işlemine ipotek adı verilir. Gayrimenkule ipotek konulurken ipotek bedeli, ipotek süresi ve ipotek derecesi gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. İpotek hakkı mal ile doğrudan ilgili ayni bir haktır. İpotek işleminin geçerli olabilmesi yani ipotek tesisi için kural olarak İpotek akdinin tapu sicil müdürlüğü tarafından resmi senet şeklinde düzenlenmesi ve bu işlemden sonra tapuya tescil edilmesi gerekmektedir. Üzerinde temlik hakkını yasaklayan kamu haczi, ihtyati tedbir, konkordato ve iflas gibi şerhler bulunan taşınmaza ipotek [...]

İmar planlarında kamulaştırılacak alanlar!

İmara yeni açılacak olan bir bölgede imar planlarının yapılması gerekmektedir. İmar planları yapılırken de arsaların düzenlenmesi aşamasında bir takım kesintiler yapılmaktadır. İmar Planlarında okul alanı, yeşil alan, park gibi resmi kurum alanı olarak ayrılan yerlerde Belediyenin yetkisi ve bu alanların ne kadar sürede kamulaştırılması  gerektiğini Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Kadir Kurtuluş anlatıyor: İmar planları kamu yararına ve ilgili mevzuata göre hazırlanmalı ve varsa üst planlara uygun olmak zorundadır. İmar planları bölge nüfusunun ihtiyacını karşılayacak inceleme ve araştırmalar yapılarak plan kararları oluşturulmalıdır. Plan üzerinde ve plan lejantlarında [...]

Hisseli taşınmaz almanın riskleri!

İnsanlar hayatları boyunca bir veya iki defa gayrimenkul alırlar. Bu işlemi yaparken ya uzun yıllar biriktirdiği parayı ya da borç alarak kullanacağı parayı satın alacakları taşınmaza yatırırlar. Ancak satın alma işlemini yaparken dikkat etmesi gereken bazı hukuki kuralları bilmesi  ve ona göre bu riske girip girmemeye karar vermesi gerekir. Aslında bu risk en çok hisseli tapular için geçerlidir ve hisseli taşınmaz alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Kadir Kurtuluş anlatıyor: Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi gayrimenkul almadan önce yapmamız gereken en önemli [...]

Bilinmesi gereken şerhler ve beyanlar hangileridir?

Gayrimenkul alım işlemleri sırasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunları en aza indirgemek için ilgili Tapu Müdürlüğünde inceleme yapılması gerekmektedir. Satıcıya karşı bir yükümlülük altına girmeden önce yapacağımız bu incelemelerde en çok karşılaştığımız ve yorumlamakta sıkıntı çektiğimiz tapu kayıtlarında yer alan bazı şerh, beyan ve kısıtlamaları Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş anlatıyor: Gayrimenkul almadan önce yapmamız gereken en önemli işlerden biri ilgili Tapu Müdürlüğünde inceleme yapmak olacaktır. Bunlar sıralayacak olursak tapunun kimin üzerine kayıtlı olduğu, hisseli olup olmadığı, ada, pafta ve parsel bilgisinin doğruluğu, niteliği ve [...]

Gerçek değer – rayiç değer farkına dikkat!

Gerçek değer – rayiç değer farkı vatandaşı yakıyor. Alım satım sırasında yapılan bazı hileler konut tüketicilerini ileride sıkıntıya sokmaktadır. Bu hilelerden biri de emlak vergisine esas belediye rayiç bedeli – gerçek bedel (gerçek rayiç bedel) farkıdır. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş konuyu şöyle değerlendiriyor; ‘’Arsa ve konut alım satımında tapudaki bedel belediye rayiç değeri üzerinden değil gerçek değer üzerinden belirtilmelidir. Tapu harcı satıcı firmaların göz ardı ettiği bir husus çünkü kural olarak bu harcı hem alıcı hem de satıcı öder gibi görünmekle birlikte harcın [...]

Konut kredisi sözleşmeleri!

28.05.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan ve 28.11.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan,  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan  “Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği”  ile yeni hukuki uygulamalar geliyor. Konuyu Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş’a sorduk. Kurtuluş : ‘’ Gayrimenkul alıım satımında alım satım şekil sözleşmeleri kadar konut kredisi sözleşmeleri de çok önem göstermektedir. Gayrimenkul Finansman yöntemleri de tüketici sözleşmeleri kapsamında düzenlenmiş ve vatandaşların daha güvenli alım satımda bulunması için gerekli önlemler alınılmaya çalışılmış, pek çok tüketiciye ilişkin soruna çözüm getirilmiştir. 29369 sayılı Resmi [...]

Kıyılarda hangi yapılar yapılabilir?

Türkiye gibi 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarımada için gayrimenkul sektöründe sık sık dile gelen bir diğer konu ise kıyılarda yapılaşma. Doğal kaynakların zenginliği, ulaşımın dağlık iç bölgelere oranla daha kolay olması, ulaşım ve limanlara bağlı olarak ticaret faaliyetlerinin daha yoğun olması, ılıman iklim sebebiyle tarıma daha elverişli olması ve balıkçılık gibi nedenlerle kıyılar sosyal ve ekonomik bakımdan yerleşim için çok daha tercih edilir alanlar. Dolayısıyla artan nüfusun da etkisiyle kıyılarda yapılaşma isteği ve buralardaki rant beklentisi önemli bir husus. Peki Hukuken kıyılarda yapılaşma mümkün [...]

Miras paylaşımları ve ortaklığın giderilmesi davaları!

Bilindiği üzere Türkiye kalabalık bir aile yapısına sahip. Özellikle köylerde ve kırsalda çok çocuklu aile yapısı miras paylaşımlarında bir çok sıkıntılara sebep olmaktadır. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş gündelik hayatta çok sık karşılaşılan bir durum olan; özellikle köylerde arsalarla ilgili yaşanan sıkıntılar, arsaların yıllarca paylaştırılamaması , dava yoluna gidilmeden veya mirasçının ölümünden sonra intikal yoluna gidilmeden , arsanın mirasçılardan biri veya bir bölümü tarafından yıllarca  kullanılması ve kanuni olarak hak sahibi olanların hiçbir şey elde edememesi durumunda başvurulacak hukuki yolların neler olabileceğinden bahsedecek. Kurtuluş: [...]

By | Ocak 26th, 2018|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , , , , , |Miras paylaşımları ve ortaklığın giderilmesi davaları! için yorumlar kapalı

Kat irtifakının sona ermesi!

Bugün Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş ile sizlerden çok fazla soru aldığımız Kat İrtifaklarının bozulması üzerine konuşacağız. Kendisi daha önce karşılaşmış oldukları davalardan örnek verdi: Ya aldığınız evin kat irtifakında karşılığı yoksa? Kurtuluş konuyu şu şekilde özetledi: 1. Ortak malikler irtifakı sonlandırabilir? “Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son verebilirler.” “Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamiyle yok olması veya üzerinde yapı yapılamayacak hale gelmesi [...]

Vekaletname ile yapılan satışlarda temkinli davranın!

Avukat Kadir Kurtuluş gayrimenkul alım satımlarında yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi için uyarıyor. ‘’Alım satım işlemlerinde dikkatli olun, sözleşmeleri iyi inceleyin, özellikle vekaletname ile yapılan satışlarda muhakkak temkinli davranın.’’ Vekalet basit gibi görünür fakat aslında çok önemli bir husustur. Vekalet kurumu 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 502 vd. Maddelerince düzenlenen bir sözleşme türüdür. Burada hem vekalet veren kişi hem de vekil tayin edilen kişi arasında güven olması gereklidir. Vekaletname ile gayrimenkul alım satımlarında, hem vekalet verirken hem de alım satımda tüketici yani o gayrimenkulu alan kişi bilhassa [...]

By | Ocak 12th, 2018|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , , |Vekaletname ile yapılan satışlarda temkinli davranın! için yorumlar kapalı

Gayrimenkulünüze TOKİ şerhi konduğunda ne yapmak gerekir?

Öncelikle  TOKİ  ile başlayalım, TOKİ kimdir? TOKİ, yani Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu'na haiz, Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adı ile kurulmuştur. Kuruluş, ülkemizde sıklıkla gerçekleşen depremler ve bunun sonucunda ortaya çıkan depreme dayanıklı konut yetersizliği, köylerden büyük şehirlere göçün sonucu hızla ilerleyen gecekondulaşma, sosyal devlet ilkesi gereği devletin sağlıklı ve kamuya ait konut yapma ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla kurulmuş ve faaliyetlerini bu yönde devam ettirmiştir. TOKİ’nin [...]

By | Ocak 5th, 2018|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , |Gayrimenkulünüze TOKİ şerhi konduğunda ne yapmak gerekir? için yorumlar kapalı

Vekaletname ile gayrimenkul alırken dikkatli olmalısınız!

Gayrimenkulun alım satımında alım satım işlemlerinin güvence altında sürdürülmesi hem alıcı hem de satıcı için muhakkak çok önemli bir husustur. Alım satım sırasında karşılıklı mağduriyetlerin yaşanmaması için özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Bunlardan biri de problemlerin en sık karşılaşıldığı vekaletname ile satışlardır. Avukat Kadir Kurtuluş’a VEKALETNAME İLE YAPILAN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR’ı sorduk. Kurtuluş : Taşınmaz alım ve satım işlemlerinin bizzat alıcı veya satıcı tarafından değil de, bunların tayin edecekleri bir vekil aracılığı ile de yapılması mümkündür. Kısacası Vekalet; şekli koşullara bağlı ve [...]

By | Aralık 29th, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , |Vekaletname ile gayrimenkul alırken dikkatli olmalısınız! için yorumlar kapalı

Gayrimenkul yatırım fonlarına neden ihtiyaç vardır?

Gelişen ekonomiler beraberinde yeni yatırım araçları doğurmaya devam ediyor. Geçen hafta melek yatırımcılık kavramının gayrimenkul sektörüne etkisini konuşmuştuk. Bu defa ise Avukat Kadir Kurtuluş finans sektörü ve gayrimenkul sektörünün birleştiği noktada duran Gayrimenkul Yatırım Fon’larını (GYF) açıklıyor: 70’li yıllardan sonra sermayenin serbestçe dolaşımı ulusal ve uluslararası düzeyde artmaya başlayınca yeni piyasaların oluşmasına neden olmuş ve sermaye transferleri artmıştır. Sermayenin daha hızlı, daha karlı ve daha risksiz dolaşımı ancak yeni finansal araçlar ve modeller ile mümkündür. Bu iktisadi kültür ve vizyon gelişimini hiç bir güç durduramaz, [...]

By | Aralık 22nd, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , |Gayrimenkul yatırım fonlarına neden ihtiyaç vardır? için yorumlar kapalı

Ortaklığın giderilmesi davası nedir?

Gayrimenkule ilişkin önemli konulardan biri de ortaklık durumudur. Türkiye gibi çok büyük arazilere sahip ve çok çocuklu aile yapısı olan bir toplumda tartışmasız ki bu büyük arazilerin çok sayıdaki çocuklara dağıtımı, mirasçılık ve ortaklık gibi kavramlara sebep olmuştur. Bu kavramlar zaman zaman büyük dargınlıklara, maddi/manevi kayıplara  sebep olmaktadır. Ortaklığın giderilmesi bu karışıklıkları çözebilmek için şarttır. Avukat Kadir Kurtuluş izale – i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davalarını anlatıyor: İZALE – İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) NEDİR? Müşterek (paylı) veya iştirak halinde (elbirliği) mülkiyet şeklinde tescillenmiş taşınmazlar üzerindeki ortaklığın [...]

By | Aralık 15th, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , , |Ortaklığın giderilmesi davası nedir? için yorumlar kapalı

Müteahhitlik kavramı değişiyor mu?

Bilindiği gibi ülkemizde inşaat sektörü hızla tırmanmaya devam ederken bir yandan da bir çok sektörel sıkıntılar yaşanmaktadır. Gayrimenkul sektöründeki tüketici, müteahhit ve devlet üçgeninde yaşanan hukuki problemlerin nedenlerini Avukat Kadir Kurtuluş’a sorduğumuzda, işin hukuki boyutunun sadece bir sonuç olduğunu, nedenine bakacak olursak ülkedeki müteahhitlik kavramının sorgulanması gerektiğini, belirtti. Avukat Kadir Kurtuluş yaptığı açıklamada; Ülkemizde müteahhitlik kavramı olması gerektiği gibi kurumsal ve organizasyonel yapıda değildir. Bu kurumsal yapı ve organizasyonel eksiklik hem müteahhitin kendisini hem de projelere yatırım yapan, konut veya ofis alan tüketiciyi mağdur etmektedir. [...]

By | Aralık 8th, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , , , |Müteahhitlik kavramı değişiyor mu? için yorumlar kapalı

Geçmiş YazılarımızToggle Sliding Bar Area