Haberler & Makaleler

/Haberler & Makaleler
Haberler & Makaleler 2017-08-25T14:27:14+00:00

Tüzel kişilik perdesinin aralanması davası!

Ülkemizde artan konut ihtiyacı  ve sektörün hızla büyümesi beraberinde maketten satış da denilen ön ödemeli konut satışlarında büyük bir artışa sebep oldu. Maketten satış konusunda bir çok önemli husus vardır. Bunların bir kısmını daha önce maketten satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar isimli yazımız altında ayrıntılı açıklamıştık. Şimdi ise maketten satış sırasında satış yapan kimsenin tüzel ya da gerçek kişi olmasının nasıl farklılık yaratacağını, maketten satış yapılan konutlarda senet imzalarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Av Kadir Kurtuluş’a sorduk. Kurtuluş: Özellikle İstanbul Esenyurt, Beylikdüzü, Ankara’nın ve İzmir’in [...]

By | Kasım 10th, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tüzel kişilik perdesinin aralanması davası! için yorumlar kapalı

Tüzel kişilik üzerinden yürütülen işlemler tüketiciyi zor durumda bırakıyor!

Ülkemizde artan konut ihtiyacı  ve sektörün hızla büyümesi beraberinde maketten satış da denilen ön ödemeli konut satışlarında büyük bir artışa sebep oldu. Maketten satış konusunda bir çok önemli husus vardır. Bunların bir kısmını daha önce maketten satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar isimli yazımız altında ayrıntılı açıklamıştık. Şimdi ise maketten satış sırasında satış yapan kimsenin tüzel ya da gerçek kişi olmasının nasıl farklılık yaratacağını, maketten satış yapılan konutlarda senet imzalarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Av Kadir Kurtuluş’a sorduk. Kurtuluş: Özellikle İstanbul Esenyurt, Beylikdüzü, Ankara’nın ve İzmir’in [...]

By | Kasım 3rd, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tüzel kişilik üzerinden yürütülen işlemler tüketiciyi zor durumda bırakıyor! için yorumlar kapalı

Ön ödemeli konut satışlarında dikkat edilmesi gerekenler

Konut ihtiyacının ve tüketiminin artmasıyla birlikte konut tüketicilerinin mağduriyeti de artmakta. Çünkü bir çok konut maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli satış yöntemiyle satılmakta. Giderek artan mağduriyetler ön ödemeli konut satışları hakkında daha dikkatli olunması gerektiğinin bir göstergesi. Avukat Kadir Kurtuluş’a ön ödemeli konut satışlarında dikkat edilmesi gereken ayrıntıları sorduk. Öncelikle ön ödemeli konut satışları ne demektir ve ön ödemeli konut satışları yasayla güvence altına alınmış mıdır? Ön ödemeli konut satışları daha ortada hiç bir inşa edilmiş konut yokken sadece sözleşme üzerinden gereçekleştirilen satışlardır. [...]

By | Ekim 27th, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , |Ön ödemeli konut satışlarında dikkat edilmesi gerekenler için yorumlar kapalı

Sit alanlarının hukuktaki yeri

Doğal yaşamı koruma ve ülke tarihine sahip çıkma unsurları sebebiyle hayati öneme sahip olan sit alanlarının hukuktaki yerini Avukat Kadir Kurtuluş’a sorduk. Kurtuluş: Ülkemizin hemen hemen her yerinde birçok sit alanı mevcut olup, bu yerlerin isimlerini yazılı ve görsel medyada belirli aralıklarla duymaktayız. Zaman zaman bu bölgelerde yapılan yanlış uygulamalar sonucu bu yerler gündeme gelmekte ve toplumun belirli bir kesiminde de haklı olarak tepkilere neden olmaktadır. Tarih açısından oldukça büyük bir değer ve anlam taşıyan sit alanları ile ilgili hukukumuzda geniş bir mevzuat bulunmasına rağmen [...]

İmara açılması beklenen 2B’li, tapu tahsisli, tapulu arazilerde inşaata ne zaman başlanabilecek?

Kentsel Dönüşüm yasasındaki hareketlilik yeni yılda da kendini göstermeye devam ediyor. Vatandaşlarımız özellikle imarsız alanlardaki gelişmeleri merakla takip etmekteler. Bu süreçte  Avukat Kadir Kurtuluş’a yeni dönemde 2B’li, tapu tahsisli, tapulu ancak imara açılması beklenen arazilerde inşaata ne zaman başlanabileceğini sorduk. Kurtuluş : 'Bildiğimiz üzere Türkiye’de şehircilik, imar planlarına dayalı yapılaşma ve bu bölgelerdeki hak sahipliği; orman, tarım arazisi sınırları gibi konular tam çözüme kavuşturulamamış konulardır. Bu gibi alanlarda imar çalışmaları yapılarak kimi  2B’li, tapu tahsisli ya da tapulu fakat imarsız alanlar olarak yaşam ya da [...]

By | Ekim 6th, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , , |İmara açılması beklenen 2B’li, tapu tahsisli, tapulu arazilerde inşaata ne zaman başlanabilecek? için yorumlar kapalı

Bir arsa kooperatifinden hisse almadan önce dikkat etmeniz gereken hukuki hususlar!

Avukat Kadir Kurtuluş’a kooperatif yatırımlarının hukuki açıdan ne kadar güvenilir olup olmadığını sorduk. Kadir Kurtuluş ‘’ Kooperatifler konusunda çok dikkatli olun giriş kolay, çıkış zor’’ yorumunda bulundu. Açıklamalarının ayrıntısı aşağıda yer almaktadır. Kooperatif nedir? Kooperatifler, ortaklarının bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal yardımlarla karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği içerisinde bir araya geldikleri ekonomik kuruluşlardır. Kooperatifler ortak amacı gerçekleştirmek için kurulur ve ticari işletmelerden farklı olarak kar amacı gütmez. Amaç ortakların ihtiyaçlarını en az maliyetle karşılamaktır. Kooperatifler hem kişilerin tek başlarına yapmaya güçlerinin yetmediği işleri [...]

By | Eylül 29th, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , , |Bir arsa kooperatifinden hisse almadan önce dikkat etmeniz gereken hukuki hususlar! için yorumlar kapalı

Kat Mülkiyeti Kanununun detayları

Avukat Kadir Kurtuluş açıklıyor : Kat Mülkiyeti Kanunu Esasınca Konutlarınızda Bir Tadilat, Bakım Veya Onarım Yapmak İstediğinizde Hangi İdari Prosedürü izlemeniz Gerekmektedir? Ne Gibi Durumlarda Belediye Onayına İhtiyaç Vardır? Eğer Usule Uygun Olmayan Bir Uygulama Varsa  Muhtemel Davalar Ve Sonuçları Neler Olabilir? Kat Mülkiyeti Kanunu Esasınca; Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle beraber dairelerde yapılacak tadilatlar konusunda bazı yeni hükümlere yer verilmiştir. KMK uyarınca, daire sahiplerinden biri, diğer kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis, değişik renkte dış [...]

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesine ilişkin hukuki süreçler!

Son dönemde Türkiyenin cazip bir finans merkezi haline dönüşmesiyle birlikte, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye iştahı artmış durumda. Bu iştahtan en çok nasiplenen sektörlerden biri ise tartışmasız gayrimenkul sektörü. Avukat Kadir Kurtuluş’a yabancıların Türkiye'de taşınmaz edinmesine ilişkin hukuki süreçleri sorduk. Avukat Kadir Kurtuluş :  Yabancıların Türkiye’ de taşınmaz edinmesi konusu, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik şartları ile egemenlik haklarını yakından ilgilendirmesi nedeniyle yoğun hukuksal tartışmalara neden olmaktadır. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki Türk Hukukunda mülkiyet hakkı, 1982 Anayasasının 35. maddesinde herkesin, mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu [...]

Konut almadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Eskiden her şey gibi ev almak da basitti. Fakat artık günümüz Türkiye'sinde, sektörün hızla büyümesi sonucu irili ufaklı bir çok inşaat firması doğdu. Güven ortamı sarsıldı. Bir çok firma maketten satış da dediğimiz ön ödemeli satış yöntemlerini kullanarak alıcı vatandaşlarımızın zor durumda kalmasına sebep oldu. Sektördeki bu hızlı büyüme ve özellikle İstanbul gibi büyük illerdeki yoğun konut üretimiyle birlikte arazi ihtiyacının artması yeni yasal düzenlemeleri beraberinde getirdi. Bu yasal düzenlemeler vatandaşı korumakla birlikte alım-satım yaparken daha dikkatli olmaya itiyor. Örneğin kabul edilen 2B ve Kentsel [...]

2B arazileri hakkında bilinmesi gerekenler

Şu sıralar Türkiye’nin hemen hemen her tarafında 2B statüsüne sahip bir arsa veya arazi görebilirsiniz. Aslında yıllardır kamuoyunda konuşulan, ilgililer ve hak sahipleri tarafından uzun yıllardır çıkması ve uygulanması beklenen 2B  statüsüne sahip araziler yaklaşık  iki yıldır ilgili idari birimlerce hak sahiplerine belirlenen rayiç bedeller üzerinden devrediliyor. Bu husus uzun yıllardır bu yerler üzerinde zilyet olan hak sahiplerini yakından ilgilendireceği gibi, bu yerlerle ilgili yeni İmar çalışmalarının yapılacak olması hem müteahhitlerin hem de yatırımcıların gözlerini bu bölgelere dikmesine sebep oldu. Fakat 2B araziler için uygulamada [...]

Kentsel dönüşüm süreci neden uzar?

Kentsel Dönüşümde Üçte İki Çoğunlukla Hakkın Kötüye Kullanımı “Kentsel Dönüşümde 2/3 çoğunluk gasp aracı değildir” başlıklı yazımızda Kentsel Dönüşüm mevzuatına ilişkin yasa ve yönetmeliklerde yer alan 2/3 kuralının, hakkın kötüye kullanımına varacak şekilde bir gasp aracı halini almaya başladığından bahsetmiş, bu durumda tazminat sorumluluğunun gündeme gelebileceğini, bu yüzden çoğunluğa katılmayan maliklerin ihtar çekerek durum tespiti yapmalarını tavsiye etmiştik. Bu yazımızda da Kentsel Dönüşüm sürecinin uzamasına sebep olan sorunlardan bahsetmeye devam edecek ve maliklerin başvurabilecekleri hukuki yollar hakkında bilgi vereceğiz.  Kentsel Dönüşüm Rant Aracı Değildir Kentsel [...]

By | Ağustos 25th, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , |Kentsel dönüşüm süreci neden uzar? için yorumlar kapalı

Afet riski altındaki alanlar ve riskli yapı tespiti nasıl yapılır ?

Yasa koyucu Afet Riski Altındaki Alanları da yasa ile güvence altına almıştır. Avukat Kadir Kurtuluş’a Afet Riski Altındaki Alanların Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanunu açıkladı... Türkiye'deki yoğun konut üretimi arsa ihtiyacını arttımış ve kentsel dönüşüm alanındaki uygulamaları da hızlandırmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da kentsel dönüşüm mevzuatı ve kentsel dönüşümle ilgili tüm mevzuat en ince ayrıntısına kadar düzenlenmektedir. Bu mantıktan hareketle yasa koyucu Afet Riski Altındaki Alanları da yasa ile güvence altına almıştır. Avukat Kadir Kurtuluş’a Afet Riski Altındaki Alanların Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanunu sorduk: Bilindiği [...]

By | Ağustos 23rd, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , |Afet riski altındaki alanlar ve riskli yapı tespiti nasıl yapılır ? için yorumlar kapalı

Otel konsepti residence yalanı!

İnşaat şirketleri otel konsepti geliştirdiklerini iddia ederek daireleri tüketicilere satılıyor.Fakat işin, görünen yüzünden çok farklı olduğu ortaya çıktı. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş konuyla ilgili detayları anlatıyor... Son yıllarda inşaat şirketleri otel konsepti geliştirdiklerini iddia ederek daireleri tüketicilere satıyor, akabinde daire sahiplerine geliştirilen işletim sistemiyle dairelerini otel olarak kiraya verip kar edebilecekleri vaat ediliyor. Bahsi geçen projelerde ev sahibi olan kişilerle sözleşme yapılarak, evlerin zilyetliği 10-15 yıllığına inşaat şirketine ait aracı şirkete devrediliyor, bu şirket binaları otel gibi hizmet verecek bir şekilde işleteceğini ve [...]

By | Ağustos 3rd, 2017|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , |Otel konsepti residence yalanı! için yorumlar kapalı

Gerçek değer Rayiç değer farkına dikkat!

Gerçek değer – rayiç değer farkı vatandaşı yakıyor. Alım satım sırasında yapılan bazı hileler konut tüketicilerini ileride sıkıntıya sokmaktadır. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş konuyu şöyle değerlendiriyor... Gerçek değer – rayiç değer farkı vatandaşı yakıyor. Alım satım sırasında yapılan bazı hileler konut tüketicilerini ileride sıkıntıya sokmaktadır. Bu hilelerden biri de emlak vergisine esas belediye rayiç bedeli – gerçek bedel (gerçek rayiç bedel) farkıdır. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş konuyu şöyle değerlendiriyor; ‘’Arsa ve konut alım satımında tapudaki bedel belediye rayiç değeri üzerinden değil [...]

Tapu tahsis belgesi tapu mülkiyetine nasıl dönüşür?

2981 sayılı Kanunla belirlenen tapu tahsis belgesi ilgilisi olduğu kişiye üzerinde şahsi hak tanıyan bir belge oluyor. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesini anlatıyor: Daha önce  de bahsettiğimiz gibi özellikle kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı yasa ile fazlasıyla gündeme gelen bir belge olan tapu tahsis belgesi aslında bir mülkiyet hakkı olmayıp imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde belediye, hazine gibi idarelerin sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı yasa ile kişilere hak sahipliği tanıyan bir şahsi haktır. Bu belgenin çıkarılmasındaki [...]

Geçmiş YazılarımızToggle Sliding Bar Area