Haberler & Makaleler

/Haberler & Makaleler
Haberler & Makaleler 2017-08-25T14:27:14+00:00

Tevhit şartı ile sosyal alanlar arttırılmalı!

Yaşadığımız alanların yaşamımıza, özgürlüğümüze, güvenliğimize ve davranışlarımıza çok ciddi etkisi var. Her şeyden önce yaşama hakkımıza ciddi anlamda etkisi var. Geçenlerde haberlerde ; Yoldan giden araç direksiyon kabiliyetini kaybediyor ve yolun hemen altındaki kot altı diyebileceğimiz evlerden birinin bahçesine düşerek insanların ölümüne sebebiyet veriyor, ya da Örneğin İstanbul’da dönüşüm sürecine girmiş binalara bakıyorsunuz eski gecekondu halinden daha kötü 3-4 katlı, estetikten yoksun otoparksız, bahçesiz bitişik nizam binalar görüyorsunuz. Buralarda yaşamaya mecbur bırakılmak en önemli hakkımız olan yaşama hakkımızın kısıtlanmasıdır keza bahçemize araba düşüp ölmemiz de. [...]

Kat mülkiyetine geçmek için iskan alınmalı!

Türkiye’de yapılan yapıların %60’a yakınında iskan izni bulunmamaktadır. Bu yapılarda iskan izni bulunmamasının sebeplerine baktığımızda ise çoğu zaman iskan iznini müteahhit mi yoksa mal sahibi mi üstleneceği konusunda anlaşma olmaması, iskan izninin nasıl alınacağı bilgisinin yetersiz olması ve iskan izni alınmaması durumunda ne gibi durumlarla karşı karşıya kalınacağının bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. İskan; İlgili belediyenin İmar Müdürlüğü’nün yapı kullanma izni birimince düzenlenen ve yapının ruhsat, proje ve eklerine uygun olduğunu gösteren belgedir. Müteahhit iskan almak için ilk olarak ruhsat ve tasdikli projesine uygun imalat yapmış olmalı, yapı [...]

By | Nisan 13th, 2018|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |Kat mülkiyetine geçmek için iskan alınmalı! için yorumlar kapalı

Yönetim Planı tapuda kontrol edilmeli!

Kat mülkiyetli bir taşınmazın tapusuna kontrol ettiğimizde Yönetim planı ve karşısında yönetim planının yapıldığı tarih bulunmaktadır. Peki nedir bu yönetim planı; zorunlu mudur, ne zaman yapılır? Gayrimenkul hukuku uzmanı Kadir Kurtuluş konuyla ilgili detayları anlatıyor. Yönetim planı kat mülkiyeti kanunun 28. Maddesi gereğince yönetim tarzı, kat maliklerinin hakları ve yükümlülükleri, ortak giderlerin neler olduğu ve bu ortak giderlerin kat malikleri arasında ne şekilde paylaştırılacağı, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşmedir. Kat mülkiyeti [...]

Arsanızın metrekaresi nasıl kesintiye uğrar?

Bilindiği üzere Türkiye’nin birçok yerinde tarla vasıflı ya da başkaca imara açılmamış yerlerde yeni plan çalışmaları yapılanmaktadır. İmar plan çalışmaları yapılan kimi yerler konut, kimi yerler ticari vs. imarlı olarak düzenlenmektedir. İstem tam da bu plan çalışması süreci ve sonrası; hak kayıplarının olduğu, gayrimenkulünüzün metrekaresinde azalma ya da bulunduğunuz konumdan bambaşka bir konuma gönderilebileceğiniz, bir süreçtir.   DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) kesintileri ile oluşturulan alanlar “Genel Hizmet Alanları’’ olarak tanımlanmakta ve bunlar; yol, meydan, park, genel otopark, çocuk bahçesi, yeşil alan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı [...]

Kamulaştırma ve acele kamulaştırma arasındaki fark!

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesinde acele kamulaştırmanın hangi şartlarda yapılabileceğinden, şartların oluşması durumunda diğer işlemlerin sonra yapılması koşuluyla bilirkişiler tarafından değer tespitinin yapılması, belirlenen değerin bankaya yatırılması ve taşınmazın idarece el konulmasına ilişkin hususlara değinilmiştir. Acele kamulaştırma işlemlerinin 2000’li yıllardan sonra artması sonucu acele kamulaştırma insanlar arasında az bilinen ve açıklanması gereken bir model oldu. Kamulaştırma, kamu gücüne dayanarak kamu yararı amacı ile özel mülkiyet hakkının bilirkişiler tarafından tespit edilen gerçek bedelinin ödenerek ilgili idareye geçmesi işlemine denir. Kamulaştırma işleminin gecikmemesi gerektiği yani kamu [...]

İpotekte derece ve sıralamanın işleyişi !

Doğmuş ya da ileride doğabilecek bir borca karşılık taşınmaz bir malın teminat gösterilmesi işlemine ipotek adı verilir. Gayrimenkule ipotek konulurken ipotek bedeli, ipotek süresi ve ipotek derecesi gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. İpotek hakkı mal ile doğrudan ilgili ayni bir haktır. İpotek işleminin geçerli olabilmesi yani ipotek tesisi için kural olarak İpotek akdinin tapu sicil müdürlüğü tarafından resmi senet şeklinde düzenlenmesi ve bu işlemden sonra tapuya tescil edilmesi gerekmektedir. Üzerinde temlik hakkını yasaklayan kamu haczi, ihtyati tedbir, konkordato ve iflas gibi şerhler bulunan taşınmaza ipotek [...]

İmar planlarında kamulaştırılacak alanlar!

İmara yeni açılacak olan bir bölgede imar planlarının yapılması gerekmektedir. İmar planları yapılırken de arsaların düzenlenmesi aşamasında bir takım kesintiler yapılmaktadır. İmar Planlarında okul alanı, yeşil alan, park gibi resmi kurum alanı olarak ayrılan yerlerde Belediyenin yetkisi ve bu alanların ne kadar sürede kamulaştırılması  gerektiğini Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Kadir Kurtuluş anlatıyor: İmar planları kamu yararına ve ilgili mevzuata göre hazırlanmalı ve varsa üst planlara uygun olmak zorundadır. İmar planları bölge nüfusunun ihtiyacını karşılayacak inceleme ve araştırmalar yapılarak plan kararları oluşturulmalıdır. Plan üzerinde ve plan lejantlarında [...]

Hisseli taşınmaz almanın riskleri!

İnsanlar hayatları boyunca bir veya iki defa gayrimenkul alırlar. Bu işlemi yaparken ya uzun yıllar biriktirdiği parayı ya da borç alarak kullanacağı parayı satın alacakları taşınmaza yatırırlar. Ancak satın alma işlemini yaparken dikkat etmesi gereken bazı hukuki kuralları bilmesi  ve ona göre bu riske girip girmemeye karar vermesi gerekir. Aslında bu risk en çok hisseli tapular için geçerlidir ve hisseli taşınmaz alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Kadir Kurtuluş anlatıyor: Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi gayrimenkul almadan önce yapmamız gereken en önemli [...]

Bilinmesi gereken şerhler ve beyanlar hangileridir?

Gayrimenkul alım işlemleri sırasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunları en aza indirgemek için ilgili Tapu Müdürlüğünde inceleme yapılması gerekmektedir. Satıcıya karşı bir yükümlülük altına girmeden önce yapacağımız bu incelemelerde en çok karşılaştığımız ve yorumlamakta sıkıntı çektiğimiz tapu kayıtlarında yer alan bazı şerh, beyan ve kısıtlamaları Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş anlatıyor: Gayrimenkul almadan önce yapmamız gereken en önemli işlerden biri ilgili Tapu Müdürlüğünde inceleme yapmak olacaktır. Bunlar sıralayacak olursak tapunun kimin üzerine kayıtlı olduğu, hisseli olup olmadığı, ada, pafta ve parsel bilgisinin doğruluğu, niteliği ve [...]

Gerçek değer – rayiç değer farkına dikkat!

Gerçek değer – rayiç değer farkı vatandaşı yakıyor. Alım satım sırasında yapılan bazı hileler konut tüketicilerini ileride sıkıntıya sokmaktadır. Bu hilelerden biri de emlak vergisine esas belediye rayiç bedeli – gerçek bedel (gerçek rayiç bedel) farkıdır. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş konuyu şöyle değerlendiriyor; ‘’Arsa ve konut alım satımında tapudaki bedel belediye rayiç değeri üzerinden değil gerçek değer üzerinden belirtilmelidir. Tapu harcı satıcı firmaların göz ardı ettiği bir husus çünkü kural olarak bu harcı hem alıcı hem de satıcı öder gibi görünmekle birlikte harcın [...]

Konut kredisi sözleşmeleri!

28.05.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan ve 28.11.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan,  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan  “Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği”  ile yeni hukuki uygulamalar geliyor. Konuyu Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş’a sorduk. Kurtuluş : ‘’ Gayrimenkul alıım satımında alım satım şekil sözleşmeleri kadar konut kredisi sözleşmeleri de çok önem göstermektedir. Gayrimenkul Finansman yöntemleri de tüketici sözleşmeleri kapsamında düzenlenmiş ve vatandaşların daha güvenli alım satımda bulunması için gerekli önlemler alınılmaya çalışılmış, pek çok tüketiciye ilişkin soruna çözüm getirilmiştir. 29369 sayılı Resmi [...]

Kıyılarda hangi yapılar yapılabilir?

Türkiye gibi 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarımada için gayrimenkul sektöründe sık sık dile gelen bir diğer konu ise kıyılarda yapılaşma. Doğal kaynakların zenginliği, ulaşımın dağlık iç bölgelere oranla daha kolay olması, ulaşım ve limanlara bağlı olarak ticaret faaliyetlerinin daha yoğun olması, ılıman iklim sebebiyle tarıma daha elverişli olması ve balıkçılık gibi nedenlerle kıyılar sosyal ve ekonomik bakımdan yerleşim için çok daha tercih edilir alanlar. Dolayısıyla artan nüfusun da etkisiyle kıyılarda yapılaşma isteği ve buralardaki rant beklentisi önemli bir husus. Peki Hukuken kıyılarda yapılaşma mümkün [...]

Miras paylaşımları ve ortaklığın giderilmesi davaları!

Bilindiği üzere Türkiye kalabalık bir aile yapısına sahip. Özellikle köylerde ve kırsalda çok çocuklu aile yapısı miras paylaşımlarında bir çok sıkıntılara sebep olmaktadır. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş gündelik hayatta çok sık karşılaşılan bir durum olan; özellikle köylerde arsalarla ilgili yaşanan sıkıntılar, arsaların yıllarca paylaştırılamaması , dava yoluna gidilmeden veya mirasçının ölümünden sonra intikal yoluna gidilmeden , arsanın mirasçılardan biri veya bir bölümü tarafından yıllarca  kullanılması ve kanuni olarak hak sahibi olanların hiçbir şey elde edememesi durumunda başvurulacak hukuki yolların neler olabileceğinden bahsedecek. Kurtuluş: [...]

By | Ocak 26th, 2018|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , , , , , |Miras paylaşımları ve ortaklığın giderilmesi davaları! için yorumlar kapalı

Kat irtifakının sona ermesi!

Bugün Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş ile sizlerden çok fazla soru aldığımız Kat İrtifaklarının bozulması üzerine konuşacağız. Kendisi daha önce karşılaşmış oldukları davalardan örnek verdi: Ya aldığınız evin kat irtifakında karşılığı yoksa? Kurtuluş konuyu şu şekilde özetledi: 1. Ortak malikler irtifakı sonlandırabilir? “Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son verebilirler.” “Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamiyle yok olması veya üzerinde yapı yapılamayacak hale gelmesi [...]

Vekaletname ile yapılan satışlarda temkinli davranın!

Avukat Kadir Kurtuluş gayrimenkul alım satımlarında yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi için uyarıyor. ‘’Alım satım işlemlerinde dikkatli olun, sözleşmeleri iyi inceleyin, özellikle vekaletname ile yapılan satışlarda muhakkak temkinli davranın.’’ Vekalet basit gibi görünür fakat aslında çok önemli bir husustur. Vekalet kurumu 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 502 vd. Maddelerince düzenlenen bir sözleşme türüdür. Burada hem vekalet veren kişi hem de vekil tayin edilen kişi arasında güven olması gereklidir. Vekaletname ile gayrimenkul alım satımlarında, hem vekalet verirken hem de alım satımda tüketici yani o gayrimenkulu alan kişi bilhassa [...]

By | Ocak 12th, 2018|Categories: Haberler, kadir kurtuluş|Tags: , , , , , , |Vekaletname ile yapılan satışlarda temkinli davranın! için yorumlar kapalı

Geçmiş YazılarımızToggle Sliding Bar Area