İcra ve İflas Hukuku

//İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku2018-07-09T15:24:54+00:00

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, hukukun hangi alanında hizmet verilirse verilsin, nihayetinde müvekkillerin alacağına ya da haklarına kavuşmaları için en önemli etkendir. Bu nedenle Gerek bireysel ve gerekse firma düzeyinde, müvekkillerimizin doğmuş veya doğması muhtemel alacaklarına ilişkin takiplerin başlatılması, yürütülmesi ve takip neticesinde tahsilatın sağlanması aşamalarında Kurtuluş Hukuk hızlı ve etkin çözümler sunmaktadır.

Bu bağlamda müvekkillerin haklarının azami ölçüde korunabilmesi için  İlamlı ve ilamsız icra takibi, itiraz ve itirazın iptali davaları, iflas süreci, İflasın ertelenmesi davaları, Menfi tespit ve istirdat davaları, İhtiyati haciz talepleri, Kambiyo senetlerine özgü icra takipleri, İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, İcra ihalelerine katılma, İhalenin feshi davaları, Borcun yeniden yapılandırılması, Tasarrufun iptali davaları, Konkordato işlemleri, hakkında her türlü hukuki süreç başarı ile yürütülmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

detaylı bilgi için tıklayınız..

Fikri Mülkiyet Hukuku

detaylı bilgi için  tıklayınız…

İcra ve İflas Hukuku

detaylı bilgi için  tıklayınız…

Bilişim Hukuku

detaylı bilgi için  tıklayınız…

Diğer Alanlar

detaylı bilgi için  tıklayınız…

İCRA VE İFLAS HUKUKU DİĞER BAŞLIKLAR

Avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz

Kadir Kurtuluş
Kadir KurtuluşAVUKAT
Meltem Cinköse
Meltem CinköseAVUKAT
Figen Şimşek
Figen ŞimşekAVUKAT
Sevcan Yalçın
Sevcan YalçınAVUKAT