meltem cinköse

/meltem cinköse

VELİ’NİN VELAYETİ ALTINDAKİ KÜÇÜK ADINA TAŞINMAZ ALIMI, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ

2017-08-23T16:05:14+00:00Eylül 27th, 2017|Kategoriler: meltem cinköse|Etiketler: , , , , , , , |

Türk Medeni Kanunu Madde 342 - Ana ve baba, velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler. Vesayet makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler velayetteki temsilde de uygulanır. Madde 345 - Çocuk ile ana veya baba arasında ya da ana ve babanın menfaatine olarak çocuk ile üçüncü kişi arasında yapılacak bir hukuki işlemle [...]

VELİ’NİN VELAYETİ ALTINDAKİ KÜÇÜK ADINA TAŞINMAZ ALIMI, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ için yorumlar kapalı

Kullanıcıların isim belirtmeden üye olup yorum yapabildiği sitelerde yer sağlayıcının sorumluluğu

2017-08-23T16:05:09+00:00Eylül 20th, 2017|Kategoriler: meltem cinköse|Etiketler: , , , , , , , , , |

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2013/18163 Karar: 2014/12640 Karar Tarihi: 30.09.2014 ÖZET: Dava, kişilik haklarının ihlaline dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamından davacı hakkında davalı şirketin sahibi olduğu sitede 2011 yılı şubat ayından itibaren saldırgan ve aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı, 28.2.2011 tarihli ihtarnameyle davacının çalıştığı şirket adıyla davacının da ismi belirtilerek ve onun hakkında da geçerli [...]

Kullanıcıların isim belirtmeden üye olup yorum yapabildiği sitelerde yer sağlayıcının sorumluluğu için yorumlar kapalı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

2017-08-23T16:05:08+00:00Eylül 13th, 2017|Kategoriler: meltem cinköse|Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması şart değildir. Kiracı oturmaya başlamış ve kiraya veren de kira bedelini tahsil etmiş ise kira sözleşmesi var kabul edilir. Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre [...]

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ   için yorumlar kapalı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

2017-09-06T15:34:09+00:00Eylül 6th, 2017|Kategoriler: meltem cinköse|Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Mülkiyet hakkı, bir taşınır veya taşınmaz eşya üzerinde sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf hakkı sağlayan mutlak bir haktır. Bu hak, T.C Anayasası ile güvence altına alınmıştır. Anayasanın mülkiyet hakkını düzenleyen 35. Maddesinde, “Herkes mülkiyet hakkına sahiptir.  Bu hak, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir” demektedir. Yine Anayasanın 46. Maddesinde, kamu yararı amacıyla mülkiyet hakkının sınırlandırılması, yani [...]

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA için yorumlar kapalı