İcra İflas ve Şirketler Hukuku

/İcra İflas ve Şirketler Hukuku

İcra İflas ve Şirketler Hukuku

ŞİRKETLER ARASI ORGANİK BAĞIN TESPİTİ VE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ

2017-09-06T15:08:20+00:00Eylül 6th, 2017|Kategoriler: İcra İflas ve Şirketler Hukuku, sevcan yalçın|Etiketler: , , , , |

Günümüzde yaygın olarak işverenler mevcut  şirketlerini ticaret sicil kaydından sildirmeseler bile faal olarak kullanmamakta ve  aynı veya değişik yerlerde değişik isimler adı altında başka şirketler kurarak faaliyetlerine devam ettirebilmektedirler.  Bu durum çoğunlukla  şirketlerden alacağı olan alacaklıların mağduriyetine neden olmaktadır. Aynı şekilde o şirkette çalışan işçilerde dolaylı olarak mağdur olmaktadırlar. Burada çalışan işçiler bu değişik şirketlerde girdi [...]

ŞİRKETLER ARASI ORGANİK BAĞIN TESPİTİ VE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ için yorumlar kapalı

6728 SAYILI ÇEK YASASI İLE ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2017-06-12T12:20:44+00:00Haziran 9th, 2017|Kategoriler: İcra İflas ve Şirketler Hukuku, sevcan yalçın|Etiketler: , , , , , , , , , , , |

31/1/2012 tarihinde kabul edilen 6273 sayılı kanun ile 5491 sayılı Çek Kanunu’nda düzenlenen karşılıksız çek keşide etme suçu kaldırılmış, karşılıksız çek keşide etmek için idari bir yaptırım olan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı yaptırımının uygulanması sağlanmıştır. Bu değişikliğin gerekçesi ceza hukukunun “ekonomik suça ekonomik ceza ilkesi” olarak gösterilmiştir. Bu yasada ekonomik suça idari bir [...]

6728 SAYILI ÇEK YASASI İLE ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER için yorumlar kapalı

MENFİ TESPİT DAVALARINDA ALACAKLININ TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ ŞARTLARI

2017-05-15T09:17:40+00:00Mayıs 8th, 2017|Kategoriler: İcra İflas ve Şirketler Hukuku, meltem cinköse|Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Borçlu, aslında borçlu olmadığı veya borçlu olmadığına inandığı bir borcu ödememek için, alacaklının takip yapmasını veya dava açmasını bekleyebilir. Bu durumda aleyhine başlatılan takibe itiraz edebilir. İtiraz üzerine takip duracağından, alacaklı bu itirazı bertaraf ettirmek için harekete geçtiğinde, alacaklının itirazın iptali veya kaldırılması talebi üzerine, borçlu bu konudaki savunmalarını genel mahkemede veya icra mahkemesinde ileri sürebilecektir. [...]

MENFİ TESPİT DAVALARINDA ALACAKLININ TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ ŞARTLARI için yorumlar kapalı

Türk Borçlar Kanunu

2017-05-03T09:44:33+00:00Mayıs 3rd, 2017|Kategoriler: İcra İflas ve Şirketler Hukuku, Kanun|Etiketler: , , , |

Türk Borçlar Kanunu (YÜR. TAR.: 01.07.2012) KANUN NO: 6098 Kabul Tarihi: 11.01.2011 RGT: 04.02.2011 RG NO: 27836 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak MADDE 1 - Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, [...]

Türk Borçlar Kanunu için yorumlar kapalı