3091

/Tag: 3091

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

2017-06-12T12:53:23+00:00Haziran 12th, 2017|Kategoriler: Kanun|Etiketler: , , , , |

Kanun NO : 3091 Kabul Tarihi : 04.12.1984 R.G. Tarihi : 15.12.1984 R.G. NO : 18606 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Kanun; gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan [...]

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun için yorumlar kapalı