2942 sayılı kanun

/Tag: 2942 sayılı kanun

Kamulaştırma Kanunu

2017-06-15T14:29:04+00:00Haziran 15th, 2017|Kategoriler: Kanun|Etiketler: , , |

KANUN NO: 2942 Kabul Tarihi: 04.11.1983 RGT: 08.11.1983 RG NO: 18215 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak [...]

Kamulaştırma Kanunu için yorumlar kapalı