2886 sayılı kanun

/Tag: 2886 sayılı kanun

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

2017-06-15T15:16:02+00:00Haziran 15th, 2017|Kategoriler: Kanun|Etiketler: , , |

KANUN NO: 2886 Kabul Tarihi: 08.09.1983 RGT: 10.09.1983 RG NO: 18161 BİRİNCİ KISIM: Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür. Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere [...]

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu için yorumlar kapalı